Git命令记录

1、设置代理
git config --global http.proxy 'http://127.0.0.1:8087'
2、删除代理
git config --global --unset http.proxy
3、查看代理
git config --global --get http.proxy
4、取消SSL认证
git config --global http.sslVerify false
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

相关推荐
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值